202006.08
0

Koronavirüs (Covıd-19) İşçi İşveren Bakımından Etkileri

27.03.2020 Sayın İlgililer, Malumunuz olduğu üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirus (Covid-19) salgınını hem küresel hem ulusal alandaki etkilerini arttıran bir ivme ile sürdürmektedir. 18.03.2020 tarihinde gerçekleşen ‘’Coronavirus Değerlendirme Toplantısı’’ bahse konu toplantının öncesi ve sonrasında alınan münferit önlemler dışında kalan işverenler ve istihdam ettikleri işçilere dair akıllarda birçok belirsizlik oluşmuş…

202006.08
0

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Getirdikleri ve Denizcilik Sözleşmeleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ VE DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ Anayasa’nın 32. Maddesinde düzenlenen özel hayata saygı gösterilmesi ve gizliliğine dair temel anayasal hak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu ile birlikte kanuni bir düzenleme kazanmıştır. 12.10.2010 tarihinde yapılan değişiklikle Anayasa’nın 32. Maddesi 3. Fıkrasına; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin…

202006.08
0

7244 sayılı kanun değişikliği

Sayın İlgililer, Bildiğiniz üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirus (Covid-19) salgınının her alanda olduğu gibi iş hayatındaki zorlayıcı etkilerinin hala devam etmesi nedeni ile “7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17.04.2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’de…